Chci být účetní !

Spusť náhodně vygenerovaný test

Testy z účetnictví online

Dlouhodobý majetek (účtová třída 0)

 1. test č. 1 - 8 otázek - dlouhodobý nehmotný majetek
 2. test č. 2 - 6 otázek - dlouhodobý nehmotný majetek
 3. test č. 3 - 7 otázek - dlouhodobý nehmotný majetek
 4. test č. 4 - 7 otázek - dlouhodobý hmotný majetek
 5. test č. 5 - 13 otázek - dlouhodobý hmotný majetek

Zásoby (účtová třída 1)

 1. test č. 1 - 17 otázek - pořízení materiálu (způsob A)
 2. test č. 2 - 12 otázek - pořízení materiálu (způsob A i B)
 3. test č. 3 - 15 otázek - pořízení materiálu (způsob A)
 4. test č. 4 - 6 otázek - inventarizační rozdíly
 5. test č. 5 - 5 otázek - inventarizační rozdíly

Finanční účty (účtová třída 2)

 1. test č. 1 - 11 otázek - účtování pokladny
 2. test č. 2 - 9 otázek - účtování o ceninách
 3. test č. 3 - 6 otázek - účtování pokladny
 4. test č. 4 - 9 otázek - účtování o ceninách
 5. test č. 5 - 7 otázek - krátkodobý bankovní úvěr

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

 1. test č. 1 - 4 otázky - účtování o pohledávkách
 2. test č. 2 - 5 otázek - účtov. o reklamaci z pohledu dodavatele
 3. test č. 3 - 3 otázky - účtování o kurz. rozdílu pohledávky
 4. test č. 4 - 14 otázek - účtování o pohledávkách a závazcích
 5. test č. 5 - 13 otázek - účtov. na přechodné účty akt. a pasivní

Kapitálové účty a dlouh. závazky (účt. třída 4)

 1. test č. 1 - 10 otázek - účtování o výsledku hospodaření
 2. test č. 2 - 2 otázky - účtování o výsledku hospodaření
 3. test č. 3 - 4 otázky - účtování o rezervách

Náklady a výnosy (účtová třída 5 a 6)

 1. test č. 1 - 11 otázek
 2. test č. 2 - 9 otázek
 3. test č. 3 - 8 otázek

Daně

 1. test č. 1 - 4 otázky (daň z příjmů právnických osob)
 2. test č. 2 - 5 otázek (daň z příjmů právnických osob)
 3. test č. 3 - 15 otázek (DPH v roce 2017)
 4. test č. 4 - 15 otázek (daně a účetnictví v roce 2017)
 5. test č. 5 - 10 otázek (daň z příjmů fyzických osob 2017 a daňové přiznání za rok 2017)

Portál ucetnitesty.cz


Vítejte na webu zaměřený na jedinečný účetní test. Test má limit 5 minut a je náhodně vytvořen. Vyplníte-li Vaše identifikační údaje, můžete se zapojit do žebříčku a porovnat se tak s ostatními. Pro zapojení se do žebříčku je třeba vyplnit alespoň 5 testů.