Co vše můžete odečíst z daní - část 1

09.07.2020

MÁME DĚTI 

Od roku 2015 se daňové zvýhodnění na děti počítá nově - za druhé, třetí a každé další děti je odpočet vyšší. Podmínkou k přiznání zvýhodnění je, že rodič s dítětem do 26 let žije v domácnosti a vyživuje jej. Zvýhodnění na dítě nemohou najednou uplatnit oba rodiče, během roku se však mohou vystřídat.

Slevu lze uplatnit i v případě, že dítě studuje mimo trvalé bydliště (bydlí například na internátě).

Daňové zvýhodnění může mít i podobu bonusu - to v případě, že vypočtené zvýhodnění na děti je vyšší než vypočtená daň. Rodič v takovém případě dostane od státu peníze "navíc". Podmínkou je, že sám pracoval a v roce 2015 si vydělal alespoň 55 200 korun.

DOKLAD - čestné prohlášení či potvrzení od zaměstnavatele druhého z manželů, že neuplatňuje zvýhodnění na děti (případně přehled měsíců a dětí, na které zvýhodnění uplatňuje).

KOLIK UŠETŘÍTE - Na 1. dítě je sleva na dani ve výši 15 204 Kč ročně, resp. 1267 Kč měsíčně, na 2. dítě je sleva na dani ve výši 19 404 Kč, resp. 1617 Kč měsíčně, na 3. a každé další dítě je sleva na dani ve výši 24 204 Kč, resp. 2017 Kč měsíčně. Pokud jste dítě nevyživovali celý rok, částky se krátí. Jestliže je dítě ZTP/P, jsou částky dvojnásobné.