Co vše můžete odečíst z daní - část 5

09.07.2020

ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ

Vyšší slevu si mohou uplatnit invalidní důchodci, pokud mají výdělky, ze kterých by měli platit daň z příjmů.

DOKLAD - Kopie dokladu o invaliditě či průkazu ZTP/P.

KOLIK UŠETŘÍTE - Jste-li invalidní důchodce 1. a 2. stupně, pak 2 520 Kč za rok, invalidní důchodce 3. stupně 5 040 Kč za rok a držitel průkazu ZTP/P 16 140 Kč za rok. Pokud jste nebyli zdravotně poškození celý rok, částka se krátí.