Dohoda o pracovní činnosti

08.07.2020

Strana 2 zákl. daňového formuláře, příjmy dle § 6.

V PODSTATĚ JDE O KLASICKOU pracovní smlouvu. I tady však platí omezení - práce nesmí překročit v průměru polovinu stanovené týdenní doby (obvykle to je dvacet hodin, ale v případě směnných provozů to může být jinak).

O "PROHLÁŠENÍ K DANI Z PŘÍJMŮ" platí totéž co u dohody o provedení práce - můžete ho mít současně podepsané jen u jednoho zaměstnavatele a nejspíš to bude ten, kdo je pro vás hlavní. 

Z dohody o pracovní činnosti odvádí zaměstnavatel 15procentní daň, je to daň zálohová. Opět vám vystaví o příjmech i odvedených zálohách potvrzení. Vy podáte daňové přiznání a uvedete příjmy z obou souběžných zaměstnání - hlavního i vedlejšího. 

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - Platí se u příjmů nad 2 500 korun měsíčně, do této částky jde o takzvanou práci malého rozsahu a odvádí se z ní jenom zdravotní pojištění. O odvod pojistného se postará zaměstnavatel a uvede je i do potvrzení o příjmech, podle kterého budete daňové tiskopisy vyplňovat.